Możliwości i charakterystyka programu

 

 

Cechy Capelli

 • możliwość zapisywania partytur w standardzie MusicXML
 • asystent partytury pomaga skonstruować własną partyturę
 • nieograniczona ilość nut w akordzie
 • możliwość zmiany ilości linii w pięciolinii od 1 do 11
 • do 6 głosów na jednej pięciolinii
 • nieograniczona ilość pięciolinii w systemie
 • dowolna długość partytury
 • możliwość użycia równocześnie małych i dużych pięciolinii w tej samej partyturze (oraz definiowanie ich wielkości)
 • możliwość indywidualnego dostosowania paska narzędzi
 • możliwość równoczesnego ukazania tej samej partytury w kilku oknach (np. cała strona, szczegóły itp.)
 • zoom
 • liczne skróty klawiaturowe poleceń programowych
 • błyskawiczna orientacja w całej partyturze — niezależnie od jej wielkości
 • nieograniczona ilość kroków „wstecz”
 • wartości nut od podwójnej całej nuty (brevis) do 1/128
 • import MIDI w formacie MIDI 0 i MIDI 1; eksport w formacie MIDI 1
 • szukanie melodii w partyturze
 • instrukcja obsługi programu w formacie pdf
 • możliwość pisania własnych skryptów Pythona poszerzających możliwości Capelli
 • łatwe korzystanie z pluginów (dodatkowych funkcji programu); możliwość powiększania listy pluginów o nowe pojawiające się na stronie www.capella.de
 • użycie nowoczesnego formatu XML
 • możliwość wprowadzania nut poprzez klawiaturę komputera
 • słyszalny dźwięk wprowadzany do partytury
 • możliwość wprowadzania nut przez klawiaturę MIDI w czasie rzeczywistym lub „krok po kroku”
 • możliwość wprowadzania nut myszą bezpośrednio do partytury
 • możliwość wprowadzania nut z „klawiatury dla myszy” dowolnie definiowanej przez użytkownika
 • programowy metronom pomocny podczas rytmicznego wprowadzania nut przez klawiaturę MIDI
 • szerokie możliwości kwantyzacji
 • program korzysta z większości kart dźwiękowych; 128 barw; definiowalny każdy głos
 • realizowanie dynamiki, tryli, znaków artykulacyjnych
 • kamerton strojony indywidualnie
 • automatyczne przesuwanie obrazu podczas odgrywania
 • możliwość definiowania tempa odgrywanej partytury
 • program realizuje określoną dla danych instrumentów transpozycję
 • automatyczne belkowanie
 • możliwość osobistego definiowania belkowania i długości lasek
 • możliwość przeniesienia nut do sąsiedniej pięciolinii tego samego systemu
 • automatyczne wprowadzanie symboli akordów
 • określanie funkcji dla jednogłosowych utworów
 • możliwość dzielenia systemu w dowolnym miejscu
 • możliwość skorzystania z automatycznego podziału partytury (linii na na stronę, taktów na system)
 • możliwość wewnętrznego rozbicia belki
 • możliwość wprowadzenia nowego klucza, zmiany tonacji czy taktu w dowolnym miejscu partytury zarówno dla całego systemu jak i pojedynczych pięciolinii
 • możliwość wprowadzenia kreski taktowej w dowolnym miejscu
 • automatyczny wyciąg głosów
 • duole, triole, kwartole, do 15-li (podział dwójkowy i trójkowy)
 • różne kształty główek nut, definiowanie długości lasek, nuty bez lasek
 • nuty bez główek (np. dla zapisu tabulaturowego)
 • możliwość horyzontalnego przesunięcia nuty
 • możliwość wertykalnego przesunięcia nuty (diatonicznie lub chromatycznie)
 • możliwość horyzontalnego przesunięcia znaków chromatycznych
 • znaki chromatyczne również w nawiasach
 • krótka przednutka, długa przednutka
 • abrewiatura na laskach nut (np. dla notacji werbla), także belkowanych
 • możliwość opracowania pojedynczej główki nuty w akordzie (kształt, znak chromatyczny, dźwięk niemy podczas odgrywania)
 • grupowanie nut, pięciolinii, systemów
 • automatyczne kreski taktowe; przedtakt
 • transpozycja ze zmianą lub bez zmiany tonacji, chromatyczna, o określony interwał, enharmoniczna; przesunięcie diatoniczne o określony krok
 • transpozycja obszaru nut wewnątrz pięciolinii z automatycznym wstawianiem znaków chromatycznych i klucza
 • transpozycja pojedynczych pięciolinii w całym utworze (pozostałe bez zmian)
 • staccato, tenuto, staccatissimo i mnóstwo innych znaków artykulacyjnych
 • definiowanie własnych znaków artykulacyjnych
 • przednutki różnego rodzaju, fantom
 • możliwość wpisywania tekstu pieśni
 • automatyczne centrowanie tekstu pod nutami
 • automatyczne horyzontalne ułożenie nut z możliwością własnej ingerencji
 • pauzy wielotaktowe o różnych postaciach
 • możliwość podziału wielogłosowych pięciolinii na pojedyncze pięciolinie
 • klamry systemowe, kreski taktowe również poprzez cały system
 • wcięcie dla pojedynczej pięciolinii, całego systemu lub całej partytury
 • nagłówek, stopka, automatyczna numeracja stron, znaki wodne (również z grafiką) dowolnie formatowalne
 • orientacja pionowa i pozioma strony
 • możliwość przedstawienia nut i grafiki w kolorach
 • alternatywne fonty nut do wykorzystania (sześć fontów!)
 • łatwe drukowanie
 • automatyczne numerowanie taktów z możliwością dowolnych zmian (na początku każdego systemu)
 • numerowanie taktów o dowolny krok (np. co 5 taktów)
 • druk na dowolnym formacie papieru (do A3)
 • możliwość importowania tekstów z innych programów tekstowych
 • możliwość skorzystania z przygotowanych ok. 120 symboli muzycznych
 • grupowanie obiektów graficznych
 • położenie obiektów graficznych za, lub przed nutami
 • chwyty gitarowe
 • dowolnie transponowalne symbole (np. symbole akordów, chwyty gitarowe, cyfry itp.)
 • linie, wielokąty, elipsa, klamry wolty, symbol trylu, znak glissanda
 • dowolna edycja znaków (np. przerywane łuki)
 • możliwość wykorzystania symboli z Galerii
 • możliwość stworzenia własnych symboli, zapisania ich w Galerii i korzystania w przyszłości
 • możliwość zaimportowania grafiki z innych programów graficznych
 • eksport grafiki do formatu Metafile
 • eksport grafiki (co na ekranie, cały system, cała strona) praktycznie w każdym formacie graficznym (również w kolorze)
 • eksport w formacie HTML jednym kliknięciem, również wszystkich stron partytury
 • dostęp on-line do kilku tysięcy partytur zapisanych w formacie Capelli (m. in. cała twórczość J. S. Bacha!)
 • możliwość legalnego zainstalowania jednej licencji programu na dwóch komputerach

e-mail pisz do mnie za pomocą e-maila


Strona główna | Cechy Capelli | Przykłady | Forum | Download | Warunki | Cennik | Skrypty | Kontakt | Do góry
© Copyright W.W., all rights reserved.